Adres do korespondencji i zwrotów:

Dzikie Rzeczy

ul. Konopnickiej 13a/2

05-400 Otwock

Zapytania o produkty:

e-mail: dzikierzeczy@wp.pl


Numer PIN : 979c